Examensarbeten

Självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö

På institutionen för mark och miljö kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå. Läs mer!

Erbjudanden om examensarbeten från Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Här samlas erbjudanden om examensarbeten inom miljö- och vattenområdet. Det är ett brett spektrum av uppdrag, många av dem i samarbete med industrin. Läs mer!

Examensarbete/Självständigt arbete i ekologi och biologi vid SLU Aqua

Vill du jobba med marinbiologi, marinekologi, sötvattensbiologi, sötvattensekologi eller limnologi? Gör då en insats för Östersjön, Västerhavet eller för våra sjöar och rinnande vatten! Läs mer!

Examensarbete inom limnologi

Här finns kontaktuppgifter och exempel på examensarbeten inom Masterprogrammet för limnologi på Uppsala universitet. Arbeten kan genomföras på Uppsala universitet men även i samarbete med företag, organisationer och myndigheter inom vattenområdet. Läs mer!

Examensarbete på Uppsala Vatten

För oss är det ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer. För dig är det en bra möjlighet att uppleva hur det är att jobba hos oss på Uppsala Vatten.

Kontakta oss på jobb@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 93 00!

Studentarbete på Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar med många olika landsbygdsfrågor – allt ifrån djur, miljö, handel och företagande till infrastruktur, livskvalitet och mångfald. Detta ställer krav på olika kompetenser och arbetsområden. Vi är en stor organisation vilket öppnar upp möjligheterna för studentarbeten på olika utbildningar och inriktningar. Vi har goda erfarenheter av studenter som till exempel skrivit sina examensarbeten hos oss. Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Examensarbete och praktik på länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen tar gärna emot examensarbetare och praktikanter, under förutsättning att vi har tid och möjlighet. Läs mer och gör en intresseanmälan!

Examensarbete på SGU

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller en forskningsuppgift på SGU? Det finns många möjligheter till det. Eftersom vi har en bred verksamhet kan dessa arbeten behandla vitt skilda områden. Läs mer!

För dig som gör eller har gjort ett examensarbete:

Svenska Hydrologiska Rådet utdelar pris för examensarbete i hydrologi (kandidat-, magister- och masternivå). Läs mer!