Länklista

Här hittar du bra länkar om du vill lära dig mer om vatten.

Vi börjar med en länk för lärare till vattenpaketet.

Andra vattensidor för barn

Kristianstads Vattenrike

Mycket bra sidor om Kristianstads Vattenrike och alla djur som lever i vattenriket.

Världsvattendagen

Vill du vara med och uppmärksamma Världsvattendagen i din skola eller organisation?

Vattenkikaren

Lär dig mer om djur och växter i havet (Tjärnö marinbiologiska laboratorium)

Svenska Juniorvattenpriset

Kanske något för just dig?

Vägar till vatten

(Göteborgs universitet)

Fyris-on-line

Här kan du se hur mycket vatten som rinner i Fyrisån, Uppsala just nu

Miljöproblem

Algblomning

(Länsstyrelsen i Stockholms län)

Sjöeutrofiering

(Institutionen för miljöanalys, SLU)

Metaller i sjöar och vattendrag

(Institutionen för miljöanalys, SLU)

Vem jobbar med Vatten i Sverige?

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Vi är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och är en resurs i miljöarbetet.

Svenska Hydrologiska Rådet

En organisation kring vattnets kretslopp.

SGU - Sveriges geologiska undersökning

Central myndighet för bl.a. Grundvattenfrågor

Föreningen Vatten

Föreningen Vatten är en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö.

Svenskt Vatten

är VA-verkens branschorganisation

Livsmedelsverket

Central myndighet för bl.a. Dricksvattenfrågor

Vattensidor för barn på engelska

Water Science for Schools

USGS (USA)

Soda bottle hydrology

Classroom Activities with Water

Droplet and the water cycle

Water game for children

Water page for kids

A lot of waterfun from Florida

Vetenskap för barn

Faktabanken

forskning.se

En webbplats om forskning

Länkskafferiet

Här hittar du länkar till webbplatser som du kan använda i skolarbetet.