Sök i frågebanken

Här kan du söka bland tidigare ställda frågor eller bläddra bland frågor som inkommer ofta till Professor Vatten. I och med att frågelådan har flyttat, har äldre frågors nummer fallit bort och man kan inte söka på frågenummer. Men använd sökorden du vill veta mer om, så hittar du rätt information.

Vanliga frågor

 • Publicerad 2016-11-25 10:39

  Jag undrar varför vatten är blåttMin pappa säger att han inte vet

  Solens ljus består av olika färger. Ibland delar färgerna på sig, det ser man till exempel i en regnbåge. I vanliga fall blandas alla färger ihop, och då ser vi solljuset som vitt. Ljuset består av elektromagnetiska vågor, och olika färger i ljuset har olika långa vågor. Det blå ljuset har kortast vågor, det röda ljuset har längst vågor. När solljuset går genom vatten och möter vattnets molekyler så sprids det ljuset som har kortast vågor mest, och därför uppfattar våra ögon att vattnet är blått. Om du upplever ditt vatten som rosa, kan det vara för att det förorenats eller blandats med ett annat ämne, vilket gör att det ser rosa ut.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2017-01-09 14:30

  Vad är vatten?

  Vatten är en förening som består av 2 väteatomer och 1 syreatom. Dessa bildar en stark förening som man kemiskt skriver ut som H2O.

 • Publicerad 2016-10-12 14:30

  varför är saltvattnet salt?

  Saltvatten hittar vi främst i hav och havet är salt på grund av ämnen som under lång tid tillförts via floder från kontinenterna. Ämnena frigörs från marken genom en process som kallas vittring, som är en kemisk nedbrytning av berg. Vittringen löser upp berg till joner – exempelvis natrium och klor, som tillsammans bildar mineralet havssalt.

 • Publicerad 2017-01-09 14:12

  hur kan andra länder hjälpa länder med vattenbrist

  Hej andrea Ett antal länder lider av vattenbrist och vattenbrist kommer bli större problem i flera delar av jorden med varmare och torrare klimat. Det är viktigt att alla länder jobbar på minska kolutsläppet och sänka farten på klimatändringen. Det är också viktigt att alla (speciellt dom som lever i torra länder) använder vatten på sparsamt sätt och försöker hålla den ren. Dom som lider vattenbrist kan återvinna vatten från utlopp men det är inte kostnadsfritt. Flytning av vatten från andra länder eller blötare delar av landet kan också vara en alternativ men är också dyrt. California för exempel köper och transporterar massor vatten från delstater norr om California. Vad andra länder kan göra för dom som lider vattenbrist är kanske inte så mycket då vi inte kan kontrollera vädret, men vi kan lära dom hur man kan använda vatten på sparsamt och smart sätt. Då kan vi hjälpa sätta upp grundvattensbrunnar och vattenreningsverk osv. Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2017-01-09 14:05

  vad är fast, flytande och gasform?

  Hej Maja Vatten har liksom andra ämnen tillstånden fast, flytande och gas eller is, flytande vatten och vattenånga. I isen är alla vattenmolekyler ordnade i ett s.k. gitter, de "sitter fast" och kan inte röra sig. I det flytande vattnet är en del vattenmolekyler fortfarande bundna till sina närmaste grannar men rörligheten är ganska stor. I gasen är alla molekyler obundna och kan röra sig fritt. Det här innebär att is har en bestämd form, en istapp ser lika ut tills den smälter. Det flytande vattnet däremot har ingen egen form - det antar formen av det kärl det finns i, t.ex. ett glas eller en kastrull, men volymen ändras inte. Vattenångan däremot har inte ens någon bestämd volym, den sprider sig så mycket den kan. Om du kokar vatten sprids ångan i hela köket. Vilket tillstånd vattnet har beror på temperaturen och trycket. Vid normalt tryck har vi is under 0 grader, vatten mellan 0 och 100 grader och ånga vid högre temperatur.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2017-01-09 13:58

  Hur mycket vatten omsätter människans kropp per dygn?

  Hej Alex Det beror helt på vilket klimat och fysisk påfrestning kroppen utsätts för. Men generellt ska man dricka 2 liter för att undvika vattenbrist.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2016-05-04 11:13

  Vad heter nordens största hav

  Hej Enligt www.havet.nu så delas världshaven in i tre oceaner, Stilla Havet, Atlanten och Indiska Oceanen där övriga stora vatten räknas som bihav. Medelhavet, Nordsjön och Norra Ishavet är exempel på bihav till Atlanten.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2016-05-04 11:13

  Villen typ av sjö är Judarn? Näringsrik eller näringsfattig?

  Hej Tomas Näringsinnehållet är relativt litet i sjön så den är mer åt det näringsfattiga hålletHälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2016-05-04 11:13

  vad heter vatten på latin.

  Hej ABODINDABIN Vatten heter aqua på latin. Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2016-06-14 15:00

  Vad är vatten gjort av

  Hej mira En vattenmolekyl består av två väteatomer och en syreatom. Vattenmolekylen har en sida som är positivt laddad och en som är negativt laddad, vilket leder till att vattenmolekylerna har bindningar mellan varandra. Detta syns bl a på den ytspänning som finns i en vattenyta. Vatten som vi ser, t.ex. i sjöar eller glas eller som regndroppar, består av en massa vattenmolekyler. Ett glas vatten innehåller ca 5000000000000000000000000(!) stycken faktiskt. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-16 14:20

  Vilken påverkan har vattenkraft på samhälle? Vad kan vi göra åt en negativ påverkan?

  Hej Nour Använd sökfunktionen på sidan och använd sökordet "vattenkraft" så kommer du att få mycket bra information. I första hand kan du fundera över vart vi har vattenkraftverk, deras effektivitet och hur det påverkar platsen där de finns idag. Hälsningar från Professor Vatten