Ställ en fråga till Professor Vatten

Senast besvarade frågor

 • Publicerad 2017-04-11 16:54

  På vilka sätt påverkar vattenkraftverk människan och samhället?

  Hej!

  Vi använder vattenkraften för att skapa energi som både människor och samhället behöver. När vattnet strömmar från en damm, eller flod igenom en turbin på vattenkraftverket skapas mekanisk energi som (genom en generator) blir till elektricitet. Elektricitet behöver vi till kylskåpet, lamporna, datorn men även exempelvis i stora fabriker. Vissa gillar inte vattenkraft för att vi hindrar fiskar från att simma förbi vattenkraftverket och vi påverkar också hur vattnet skulle strömma om vattenkraftverket inte fanns där.

  Med vänliga hälsningar /Professor vatten

 • Publicerad 2017-04-11 16:42

  Vi i klass 2a undrar varför det blir bubblor i ett glas med vatten efter att det har stått framme en stund?

  Hej 2A!

  I vattnet finns helt vanlig luft, som är löst i vattnet när det kommer ur kranen. När det rinner ur kranen är vattnet ganska kallt, vanligtvis 8-12 grader, men efter att vattnet har stått i glaset en stund, blir det rumstempererat. Eftersom kallt vatten kan innehålla mer luft än varmt, finns det inte längre plats för så mycket luft i vattnet, och luften avgår därför som små bubblor.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2017-01-31 22:04

  Bildas det nytt vatten av ångorna vid ett vulkanutbrott?

  Det är väldigt olika mellan vulkaner hur mycket vatten finns i magnan men det finns alltid något. Det beror därför på vulkanen hur mycket "nytt" vatten/ånga kommer upp på jordytan vid vulkanavbrott. Ångan stiger upp till himlen och kommer cirkuleras som annat vatten som finns på jordytan och atmosfären.     

 • Publicerad 2017-01-09 14:30

  Vad är vatten?

  Vatten är en förening som består av 2 väteatomer och 1 syreatom. Dessa bildar en stark förening som man kemiskt skriver ut som H2O.

 • Publicerad 2017-01-09 14:12

  hur kan andra länder hjälpa länder med vattenbrist

  Hej andrea Ett antal länder lider av vattenbrist och vattenbrist kommer bli större problem i flera delar av jorden med varmare och torrare klimat. Det är viktigt att alla länder jobbar på minska kolutsläppet och sänka farten på klimatändringen. Det är också viktigt att alla (speciellt dom som lever i torra länder) använder vatten på sparsamt sätt och försöker hålla den ren. Dom som lider vattenbrist kan återvinna vatten från utlopp men det är inte kostnadsfritt. Flytning av vatten från andra länder eller blötare delar av landet kan också vara en alternativ men är också dyrt. California för exempel köper och transporterar massor vatten från delstater norr om California. Vad andra länder kan göra för dom som lider vattenbrist är kanske inte så mycket då vi inte kan kontrollera vädret, men vi kan lära dom hur man kan använda vatten på sparsamt och smart sätt. Då kan vi hjälpa sätta upp grundvattensbrunnar och vattenreningsverk osv. Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2017-01-09 14:05

  vad är fast, flytande och gasform?

  Hej Maja Vatten har liksom andra ämnen tillstånden fast, flytande och gas eller is, flytande vatten och vattenånga. I isen är alla vattenmolekyler ordnade i ett s.k. gitter, de "sitter fast" och kan inte röra sig. I det flytande vattnet är en del vattenmolekyler fortfarande bundna till sina närmaste grannar men rörligheten är ganska stor. I gasen är alla molekyler obundna och kan röra sig fritt. Det här innebär att is har en bestämd form, en istapp ser lika ut tills den smälter. Det flytande vattnet däremot har ingen egen form - det antar formen av det kärl det finns i, t.ex. ett glas eller en kastrull, men volymen ändras inte. Vattenångan däremot har inte ens någon bestämd volym, den sprider sig så mycket den kan. Om du kokar vatten sprids ångan i hela köket. Vilket tillstånd vattnet har beror på temperaturen och trycket. Vid normalt tryck har vi is under 0 grader, vatten mellan 0 och 100 grader och ånga vid högre temperatur.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2017-01-09 13:58

  Hur mycket vatten omsätter människans kropp per dygn?

  Hej Alex Det beror helt på vilket klimat och fysisk påfrestning kroppen utsätts för. Men generellt ska man dricka 2 liter för att undvika vattenbrist.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2016-12-28 10:06

  Varför blir man blöt när man är i kontakt med vatten?

  Vattnet upplevs som blött för att att det pressar bort luften som vanligen finns omkring oss. I huden finns känselceller som berättar för oss att vi har vatten mot huden. Men det beror också på materialen som kommer i kontakt med vatten. Vissa material kan suga upp och ta till sig vatten när de kommer i kontakt med vatten. En handduk eller tröja absorberar, tar upp vattnet medan en plastbit tar t.ex. inte upp vatten, utan det stannar utanpå. Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2016-11-25 10:39

  Jag undrar varför vatten är blåttMin pappa säger att han inte vet

  Solens ljus består av olika färger. Ibland delar färgerna på sig, det ser man till exempel i en regnbåge. I vanliga fall blandas alla färger ihop, och då ser vi solljuset som vitt. Ljuset består av elektromagnetiska vågor, och olika färger i ljuset har olika långa vågor. Det blå ljuset har kortast vågor, det röda ljuset har längst vågor. När solljuset går genom vatten och möter vattnets molekyler så sprids det ljuset som har kortast vågor mest, och därför uppfattar våra ögon att vattnet är blått. Om du upplever ditt vatten som rosa, kan det vara för att det förorenats eller blandats med ett annat ämne, vilket gör att det ser rosa ut.Hälsningar från Professor Vatten

 • Publicerad 2016-10-13 16:05

  När man slänger i en sten i vatten kommer det upp vatten. Varför det? Hälsningar 4B

  Det är en fysikaliskt fråga som jag inte har jättebra kunskap i, men mitt enkla svar är att när stenen träffar vattnet trängs en del av vattnet undan av stenens vikt och hastighet. När stenen gått längre ner i vattnet vill det undantrända vattnet tillbaka och då kan man få vatten som tar sig ovan vattenytan i stänk eller en vattenpelare. Får ni möjlighet att fråga en fysiker om ett mer korrekt svar så gör det.

 • Publicerad 2016-10-12 16:42

  Tack för ert förra svar hälsar vi i 4B!Nu har vi två nya frågor. Hur uppstod vatten från början?Hur vet man att vattenmolekylen ser ut som den gör? Hälsningar 4B

  Det är så att forskarna inte riktigt vet vart allt vatten som finns på jorden kommer ifrån. Det finns olika teorier bland annat att vattnet ska ha kommit från kometer eller asteroider. Jag hittar ingen bra information om hur man vet hur vattenmolekylen ser ut. Men när vätgas (H2) mera känt som knallgas blandas med syre (O2) och energi tillförs, t.ex. i form av en tändsticka, skapas en explosion och vatten bildas.

 • Publicerad 2016-10-12 15:36

  Varför är det inte hål eller mellanrum mellan vattnet när molekylerna är långt ifrån varandra (vattenånga)? Hur kan det vara så att samma mängd vatten blir större i fast form, jämfört med flytande form? från 4A

  Molekylerna har mycket rörelseenergi som gör att krafterna mellan dem är små och detta leder till att molekylerna befinner sig långt från varandra, det vill säga att det finns ett visst mellanrum mmellan molekylerna. En gas har ingen bestämd form eller volym. När vatten fryser till is så tar iskristallerna mer plats än vad vattenmolekylerna tar i flytande form.

 • Publicerad 2016-10-12 14:33

  varför är vatten genomskynlit

  Vatten är genomskinligt eller som man också kan kalla det transparent. Transparens är en materialegenskap som innebär att ljus släpps igenom, och att detaljer bakom det transparenta materialet kan urskiljas klart. Vanligt vatten är transparent för synligt ljus.

 • Publicerad 2016-10-12 14:30

  varför är saltvattnet salt?

  Saltvatten hittar vi främst i hav och havet är salt på grund av ämnen som under lång tid tillförts via floder från kontinenterna. Ämnena frigörs från marken genom en process som kallas vittring, som är en kemisk nedbrytning av berg. Vittringen löser upp berg till joner – exempelvis natrium och klor, som tillsammans bildar mineralet havssalt.

 • Publicerad 2016-10-12 14:22

  varför är vatten så gammalt?

  Då det är samma vatten som finns nu som har funnits i alla tider.

 • Publicerad 2016-09-30 11:41

  Varför är vattnet i döda havet så salt? Hälsningar 4B

  Döda havet är salt på grund av att Jordanfloden som rinner ut i Döda havet för med sig lite lösta salter trots att vattnet i floden anses vara sött. Döda havet har inget utlopp och förlorar då bara vatten genom avdunstning, på så vis har salthalten ökat i Döda havet.

 • Publicerad 2016-06-29 08:44

  Hej professor vatten! Jag och min vän Signe har en fråga till dig som vi önskar få svar på. Det hela började med att Signe tittade upp i himlen... Hur mycket vatten får det plats i ett badkar?

  Hej Siri!

  Det beror helt på hur stort badkaret är men ett standard badkar verkar rymma ca 150 liter vatten.

  Hälsningar Professor Vatten

 • Publicerad 2016-06-29 08:40

  Hej professor vatten! Jag och min vän Signe har en fråga till dig som vi önskar få svar på. Det hela började med att jag, Siri, började känna mig törstig... Hur mycket vatten får egentligen plats i en människokropp innan det svämmar över?

  Hej Siri!

  En vuxen människa består av ca 60% vatten och normalt behöver vi cirka en och en halv till två liter vatten per dygn. Men vi ska inte dricka för mycket vatten då man faktiskt kan bli vattenförgiftad, läs denna intressanta artikel.

  Hälsningar Professor Vatten

 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Jag ska smälta en curlingis så fort som möjligt.. 1: låta smältvattnet som bildas ligga kvar ochvänta tills allt har smält. 2. Skrapa bort ytvattnet ofta för att exponera isen för omgivande luft 8-10grader. Att

  Hej Anders Detta är ett svar på en tidigare fråga som kanske kan hjälpa dig. hej, varför smälter isen fortare i ett glas med vatten än ett i ett glas med bara is? Och följande svar har givits: Hej Mohamed Vi tänker att det är en lika stor bit is som ska smälta i båda glasen och att luften och vattnet har samma temperatur. Molekylerna i vatten är tätare packade än molekylerna i luft och det gör att vattnet kommer att ha tätare kontakt med isen än luften kommer ha. Eftersom vattnet har tätare kontakt med isen så kan värmen överföras snabbare och då smälter också isen snabbare. Hälsningar från Professor VattenHälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför ska man minska sin vattenförbrukning? Hur ser det ut i utvecklings länder som har tillgång till sötvatten? Är det troligt att vi i väst kommer att minska våran vattenförbrukning?

  Hej Frans Sök gärna bland våra tidigare frågor och svar så kommer du att få massvis av svar på dina frågor. Ett annat tips är WWF deras sammanfattande rapporter. Vad gäller västvärldens minskande vattenförbrukning så hoppas jag att vi kan hushålla med det. Det finns små enkla saker som du som privat person kan göra så som att stänga av vattenkranen när man borstar tänderna, minska din tid i duschen osv. Men även genom att du minskar din konsumtion kan du bidra till en minskad vattenanvändning på ett globat perspektiv, i och med det så kallade virtuella vattnet som är den mängd vatten som går åt för att producera en vara.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vid skridskoåkning på sjöar är det ofta så att isområden med lite vatten på, ofta har hårdare is än torra områden. Vad kan detta bero på?

  Hej Lars-Eric Jag hittar inget självklart svar på din fråga. En skillnad kan vara om det är kärnis eller inte, kärnis är hårdare än stöpis som är mer porös.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vad kallas den sortens vatten som vi dricker?

  Hej Emma Vattnet som vi dricker är dricksvatten och kommer från en vattenkälla. Vattenkälla är ofta grundvatten men kan också vara vatten från olika sjöar eller vattendrag. Vattnet behandlas i speciella vattenreningsverk innan vi kan drycka detHälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur mycket sötvatten (i kubikmeter) finns det på jorden? Inräknat det som är fast i glaciärer osv.

  Hej Sara Du kan hitta svaret i länken till mina vanligaste frågor om vatten (Fråga 4).Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför är ibland vattnet grönt eller brunt eller gult och inte alltid blått?! // Michelle Levin 13 år

  Hej Michelle Sjöar kan ha olika färg och det beror på olika kemiska sammansättningar och alger och bakterier som finnas i vattnet. När vattnet är grönt finns mycket mängd av alger i vattnet som håller mycket klorofyll (som er grön) som färgar vattnet. Brun och gul färg på vatten (som är vanliga i Sverige) kommer från upplösta organiska kolmolekyler som spolas från marken som kallas humus eller torv (tuvmo). I bland kan vatten färgas rosa eller orange då speciella bakterier i vattnet bryter ner svavelmolekyler som färgar vattnet.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  I vilka hav finns saltvatten?

  Hej Thelma I alla hav finns saltvatten. Det finns olika mängd af salt i olika hav. Till exempel, medelhav (liksom Östersjön) har ofta mindre saltmängd än öppet hav. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur har vattenkraften påverkat människan och vad skulle hända om den försvann?

  Hej Erak Gå in på vår söksida och skriv in vattenkraft så kommer du att få upp massvis av svar på vattenkraft.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  hej professor hur mycket vatten finns de i havet.

  Hej klass2 .Enligt källor som jag hittade finns 1386 miljoner kvadrat kilometer av vatten på jorden. Därav finns 97% i havet vilket innebär att havet består av 1344 miljoner kvadrat kilometer vatten. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  varför vattnet går tillbaka till havet

  Hej dessi Allt vatten som rinner på land rinner ner mot havet. En del tappas på väg dit dock, en del används av växter och andra organismer, annan del kommer samlas i grundvatten och tredja delen kommer tappas med avdunstning till atmosfären eller isbildning i glacier. Då tappas vatten också för människorna skull.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  betyder form och snö nästa samma ord i verkheten

  Hej dessi Vatten finns i tre formar eller fasar: Gas eller vattenånga, flytande form eller flytande vatten och fast form eller is. Snö är fast form av is men när den smälter kommer den bli i form av flytande vattenHälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vad är avdunstande vatten

  Hej Felicia Avdunstande vatten är vatten som har ändras från flytande form (flytande vatten) till gas form eller vattenångaHälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur mycket vatten har använts sedan jordens skapelse?

  Hej Noah Va bra fråga, men det är svårt att svara på då vi inte vet på riktigt hur eller när vatten bildades på jorden och hastigheten av vatten cirkuleringen kan ha ändras med tid då den beror mycket på temperaturen som har varierat mycket de miljarder åren som vatten har befunnits på jorden. Vatten omsättnings tid är också olika mellan källor. Enligt uppgifter då omsätts vatten i atmosfären på 9 dygn, havet på 3200 år och Antartika på 20.000 år för exempel. Men eftersom havet håller mest av jordens vatten (97%) och vatten har befunnits på jorden i ca 4-4.5 miljarder år då kan vi räkna att vattnet på jorden har cirkulerats ungefär 1250-1400 miljarder gånger sen det bildades. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  vad är övergångarna mellan formerna kallas

  Hej Här finns en bra bild som beskriver vattnets olika faser och vad de heter.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vilka likheter och skillnader har de fyra östersjöländerna? Kan du va snäll att skriva 2 skillnader och 2 likheter?

  Hej Felicia Vilka fyra länder runt Östersjön menar du? Om jag inte vet vilka så är det svårt att veta vad det finns för likheter och skillnader.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vad händer med vattennivån när isen smälter

  Hej Dennis Det finns en stor risk för att vattennivån kommer att höjas. Här kan du läsa mer.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur länge regnade det när vattnets skapades? I ungefär hur många miljoner år?

  Hej klass 123c Det är en svår fråga som forskarna fortfarande håller på att besvara, vart kommer vattnet ifrån och när? I denna artikel finns en ledtråd.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför finns vatten och hur finns så mycket vatten

  Hej Moad Du ska kolla på vanliga frågor och där hittar du svaret/teorin (nummer 2). Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur kommer regnbågen till?

  Hej Mubarik Under vanliga frågor (nummer 14) hittar du svaret hur regnbågen kommer till :)Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Innehåller dricksvatten salt?

  Hej Sofia Ja, och det kan vara olika mängder beroende på varifrån vattnet kommer. Du kan lätt ta reda på mängden natrium om du vet vilket vattenverk som du har. Två ställen som jag var in och kollade på var Stockholm vatten och Uppsala vattenHälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Är vanligt dricksvatten en hypoton lösning eller en isoton lösning?

  Hej Sofia Jag skulle säga att vanligt dricksvatten är mer hypoton lösning, men jag har inte hittat någon länk mer än denna, här hittar du gränsvärden för de olika lösningarna.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vid vilken temperatur fryser vatten till snö när man kastar ut de i luften med hjälp av ett glas?

  Hej Erik Bra fråga. Snö bildas i de övre luftlagren när luft mättad med vattenånga kyls ned i temperaturer under 0 °C. Problemet med vattnet i glaset är att det är i flytande form och inte vattenånga. Så jag har inget bra svar på din fråga.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför fryser ån från botten före väderomslag mot mildare väder, jag har sett detta fenomen under alla år ,då jag bor invid Viskan norr om Borås och ån går genom en bergsränna. dvs sten och berg

  Hej Bengt Såklart en unik fenomenon! Det visar sig vissa delar av en flod kan faktiskt frysa nerifrån och upp. Is kan bildas på klipporna som är under vattnet, även om ytan av floden inte kan frysa. Denna is kallas ankare is då den är ju på botten. Isen kan bildas i början av vintern när nätterna är kalla och klara och när graden av värmeförlusten är störst och underkylning inträffar. I en kyla är vattenmolekyler under fryspunkten och borde binda ihop men i snabbrörliga floder kan de inte på grund av för mycken vatten turbulans. Nära botten av flodens underlag förflyttar vattnet mycket långsammare och kan däremot frysa. Vid vissa punkter i floden, särskilda ispartiklar börjar gå samman för att bilda ankar is. Ankare is stiger vanligtvis från botten efter soluppgången och anslutas till slush “pannkakor” som körs på ytan. Ankare is växer mycket snabbt och kan ändra flödet och utseende av floden över en natt. Den kan också orsaka betydande blockering av flöde som kan resulteras i lokala översvämningar. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  vad händer när molnen möter höga berg?

  Hej mahmed Då varma och fuktiga vindar kommer från havet stiger luften upp mot bergen och kyls ner. Fuktigheten kondenseras som leder till moln och nederbörd. På andra sidan av bergen (läsida) sjunker luften däremot och värms upp som gör att molnen löses upp och luften blir torr.Illustration finns härHälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hej nu när jag läser igenom sidan nämner du flera gånger att det kostar mycket att ta bort saltet ur saltvatten, Vad är det som gör att det kostar mycket? och hur gör man detta, skulle va intressant att få nån

  Hej Katerina Det ser ut att finnas flera olika metoder för att avsalta ett vatten, det finns system som du kan köpa och använda här i Sverige. Vad det kostar vet jag inte men sök på avsaltningsanläggning så finner du en massa olika företag som säljer detta och där du bör hitta svaret på kostnaden. Notera dock att vi inte har så hög salthalt i Östersjön. Jag hittade en intressant artikel på ämnet också. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur många procent vattenånga finns det totalt i atmosfären ?

  Hej Anders På SMHI:s sida hittar du svaret på detta.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  varför smälter sötvatten snabbare än saltvatten ?

  Hej Robin Det här var en klurig fråga. Jag har inget rakt svar på din fråga utan om jag vore du skulle jag testa detta. I ett annat frågeforum fick den frågan detta svar.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  varför svalnar ljusare färg snabbare?

  Hej nellie Jag vet inte riktigt vad du menar med denna fråga så jag vet inte vad jag ska svara.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur kan is flyta på vatten?

  Hej Vinja Detta beror på att is är lättare än vatten och med andra ord har en lägre densitet än vattnet.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vad är ytspänning?

  Hej Vinja Det är den gräns mellan vattnet och luften. Eftersom vattenmolekyler väldigt gärna håller ihop med varandra försöker de få kontaktytan med luften att bli så liten som möjligt.Tack vare detta kan små och lätta djur gå på vattnet.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför kan man säga att alla hav på jorden har samma vatten?

  Hej Hanna Det bildas inget nytt vatten så det är samma vatten som går runt i vattnets kretslopp och på så sätt kan man säga att det är samma vattn överallt. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Kan vatten förstöras om det sprängs (som glas gör)?

  Hej Namejs Jag skulle säga nej då vatten kan vara både flytande, fast och ånga. Men man kan förstöra vatten på andra sätt som med föroreningar, som kan göra vattnet hälsofarligt för oss människor. Här en länk till mer itressant läsning om vad som kan hota dricksvatten.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Några människa säjer att vätten är svart och några säjer att den är vit

  Hej mube Hm, jag har aldrig sett en vätt så jag vet inte vilken färg den har.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur mycket energi behöver man för att bryta ner materia och vad/hur påverkar det miljön?

  Hej Angelica Oj, vilken bra fråga som jag tyvärr inte kan svaret på. Energi är inte min speciallitet.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur beskriver man kretsloppet

  Hej max Under vanliga frågor finner du svaret på hur krestloppet fungerar.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Jag har ett arbete med ärtor i skolan med gula ärtor och hur de påverkas av saltvatten. Vad händer när en sötvattensanpassad växt tar upp saltvatten?

  Hej Melker Saltvatten är inte bra för växter, det finns några som tål saltvatten mer än andra. Det är framför allt natriumklorid, vanligt koksalt, som gör havsvattnet salt och olämpligt till bevattning. Blir saltkoncentrationen för hög får växten svårt att ta upp vatten och torkar trots en god vattentillgång. Det är även så att natrium förstör även markstrukturen, speciellt en lerjord, och tränger dessutom bort viktiga näringsämnen i jorden.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  vilka förutsättningar som gäller för att vattnet ska kunna flöda genom marken och på ytan samt vilka trögheter som kan finnas för vattnet i sin strävan att rinna mot havet.

  Hej daniel Vattnets kretslopp är komplext, men vattnet tränger igenom marken på i stort sett överallt. Det finns givetsvis undantag som asfalterade ytor. Här är en sida som du kan hitta mer information om vattens kretslopp.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vad är skillnaden mellan saltvatten och sötvatten?

  Hej Deluxsana Att vi kallar vatten för sötvatten, bräckt vatten och salt vatten beror på salthalten i vattnet. Sötvatten är det vatten som finns i sjöar och vattendrag och det har inte mycket salt i sig. Man brukar säga att vatten som har en salthalt under ca 0,03 % kallas sötvatten. Bräckt vatten, eller brackvatten, har en salthalt som ligger mellan ca 3,5 % och ca 0,03 %. Brackvatten finns inte på så många ställen på jorden, men i Östersjön finns en av världens största brackvattenhav. Allt vatten med en salthalt över 3.5% är salt vatten.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hejsan! Jag undrar varför is smälter! Jag behöver veta till en uppgift i skolan.

  Hej Rara Vatten har liksom andra ämnen tillstånden fast, flytande och gas eller is, flytande vatten och vattenånga. I isen är alla vattenmolekyler ordnade i ett s.k. gitter, de "sitter fast" och kan inte röra sig. I det flytande vattnet är en del vattenmolekyler fortfarande bundna till sina närmaste grannar men rörligheten är ganska stor. I gasen är alla molekyler obundna och kan röra sig fritt. Det här innebär att is har en bestämd form, en istapp ser lika ut tills den smälter. Det flytande vattnet däremot har ingen egen form - det antar formen av det kärl det finns i, t.ex. ett glas eller en kastrull, men volymen ändras inte. Vattenångan däremot har inte ens någon bestämd volym, den sprider sig så mycket den kan. Om du kokar vatten sprids ångan i hela köket. Vilket tillstånd vattnet har beror på temperaturen och trycket. Vid normalt tryck har vi is under 0 grader, vatten mellan 0 och 100 grader och ånga vid högre temperatur.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför är havsvatten salt?

  Hej Karl Egentligen innehåller de flesta vatten i naturen salter av olika slag, och när man säger att havsvatten är salt menar man att halterna är så höga att det blir tydlig saltsmak på vattnet. Salterna kommer från upplösning av mineral i jordskorpan. Havet tillförs hela tiden lösta salter via floder och grundvatten som strömmar ut i havet. När vattnet i havet sedan avdunstar till atmosfären blir dock de lösta salterna kvar i havet. Denna process har pågått så länge som vatten har funnits på jorden, och därigenom har havsvattnet fått sin höga salthalt. De kemiska ämnen som står för det största bidraget till havsvattnets salthalt är klorid och natrium.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Kan vatten mögla?

  Hej Agnes Nej, vatten kan inte mögla. Däremot kan man uppleva att vatten har en unken doft eller smak, men det beror inte på att vattnet i sig har möglat utan det kan ta smak och doft av annat. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hej, vad fryser snabbast, varmt eller kallt vatten? Behöver veta detta iochmed att vi fyller vatten till våra hästar utomhus vintertid. Många diskussioner kring om vi skall fylla varmt eller kallt vatten i vatten behållarna i hage

  Hej Wilma Det verkar som om varmt vatten kan frysa snabbare än kallt vatten och detta fenomen kallas för mpemba-effekten. En förklaring till varför, är att en del av det varma vattnet avdunstar, så att en mindre ­vattenmängd behöver kylas ned än av det kalla vattnet. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Vilken temperatus ska vatten ha för att få räknas som dricksvatten?

  Hej Jörgen Här en länk till Stockholm vatten där man kan få svar på frågor om dricksvatten.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hej. Min fråga är hur får jag en isbit att smälta så långsamt som möjligt. Detta är till ett skolprojekt!!

  Hej Jessica Om du har en stor isbit kommer den att smälta saktare än en liten isbit.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur påverkar övergödningen?

  Hej Peter Övergödningen i sjöar och hav påverkar otroligt mycket för det liv som finns där. Använd gärna vår söksida så kommer du att hitta massvis av information om övergödning i vatten.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  förslag på experiment som handlar om temperatur? alltså hur man med hjälp av olika material isolera värmen som bäst? Det ända jag kommer på just nu är experimentet med flaskor och olika typer av strumpor. F

  Hej Mimmi Jag skulle kunna tipsa om att prova koppar av olika material och undersöka hur snabbt en vätska kyls ned beroende på koppens material (exempelvis plast, frigolit, papper, metall). Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  vårt vatten i egen brunn har blivit blått, det smakar o ser ut som vanligt men handfat o rör blir blåa, är det farligt att dricka och vad har hänt med vårt vatten

  Hej yvonne Jag skulle råda er att skicka in ett vattenprov för analys om det har skett en förändring av ert vatten. Ta kontakt med miljökontoret i er kontor, så ska de kunna förse er med provflaskor och få dem skickade för analys. Blå beläggningar kan t.ex. bero på hög mängd koppar, men säkra svar får ni först om ni analyserar ert vatten. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur bildas en regnbåge?

  Hej Sofia En regnbåge skapas av att vattendroppar i atmosfären bryter solens strålar. När de gör detta filtreras de färger som ljuset utgörs av, i form av våglängden av ljusvågor. Färgerna syns när det är enbart deras våglängder som filtreras ut. Det är alltså solljus som vi ser men som är uppdelat i ljusets olika färger. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  En pumpa väger 3 kg. En annan pumpa väger 0,7 kg mindre. Hur mycket väger de båda pumporna sammanlagt

  Hej Marianne Pumporna väger sammanlagt 5,3 kg. Skicka gärna en vattenfråga nästa gång :)Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur bildas regnbågen ?

  Hej Patriot En regnbåge skapas av att vattendroppar i atmosfären bryter solens strålar. När de gör detta filtreras de färger som ljuset utgörs av, i form av våglängden av ljusvågor. Färgerna syns när det är enbart deras våglängder som filtreras ut. Det är alltså solljus som vi ser men som är uppdelat i ljusets olika färger. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur bildas en regnbåge

  Hej Ludvig En regnbåge skapas av att vattendroppar i atmosfären bryter solens strålar. När de gör detta filtreras de färger som ljuset utgörs av, i form av våglängden av ljusvågor. Färgerna syns när det är enbart deras våglängder som filtreras ut. Det är alltså solljus som vi ser men som är uppdelat i ljusets olika färger. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur kan en vattenmolekyl bildas med hjälp av elektronparbindning

  Hej Ivan Jag är lite osäker på vad du frågar, men vattenmolekylen består av två väteatomer som är i kovalentbindning (elektronparbindning) till en syreatom. Hoppas att det besvara din fråga. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hej! Vad händer när växter dricker försurat vatten? Dör dem?

  Hej Karin Många växter och även djur har en hög känslighet för förändringar i pH och överlever bara inom ett visst spann. Sedan finns det även växter som har hög tålighet och klarar även större förändringar av pH. Det som händer om ett område blir försurat är därför att känsliga arter försvinner, medan de med högre tålighet breder ut sig. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför finns det så lite sötvatten?

  Hej Carl Sötvatten bildas genom att vatten utan något innehåll av salter avdunstar från haven, varefter vattnet faller som regn och snö över landområden. När vattnet når markytan infiltrerar det i jorden och får ett lagom innehåll av olika salter, och då kan människor och djur ha det som dricksvatten. För att vi människor skall kunna använda sötvattnet måste det kunna hämtas från olika förråd. Ett sådant är grundvattnet, ett annat är sjöar och vattendrag. Mycket sötvatten finns också i frusen form på Antarktis och Arktis, men det är inte speciellt lätt för människor att utnyttja. En del av det vatten som regnar ner avdunstar tillbaka till atmosfären, medan det som inte avdunstar bildar grundvatten och så småningom rinner ut i vattendragen och tillbaka till haven. När vattnet når havet igen blandas det med det salta vattnet där. Storleken på de förråd av sötvatten som finns på jorden bestäms till exempel av om det finns sänkor i landskapet där vatten kan samlas och bilda sjöar. När sjöarna fylls allt mer kommer en del vatten att rinna ut och via vattendragen flöda till haven. Likadant är det med grundvatten. Det finns helt enkelt utrymme för en viss mängd. När det är fyllt kommer en del grundvatten att strömma ut i vattendragen och den vägen strömma till havenHälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  hej jag undrar varför vatten är blått och varför det finns fiskar i vatten

  Hej Björn Solens ljus består av olika färger. Ibland delar färgerna på sig, det ser man till exempel i en regnbåge. I vanliga fall blandas alla färger ihop, och då ser vi solljuset som vitt. Ljuset består av elektromagnetiska vågor, och olika färger i ljuset har olika långa vågor. Det blå ljuset har kortast vågor, det röda ljuset har längst vågor. När solljuset går genom vatten och möter vattnets molekyler så sprids det ljuset som har kortast vågor mest, och därför uppfattar våra ögon att vattnet är blått. Fiskar är väl anpassade till ett liv i vattnet. T.ex. andas de flesta med gälar - som endast fungerar i vatten. Om de vistas för länge på land så torkar de ut och dör. Vissa fiskar har både gälar och lunga (lungor), de kan överleva längre på land. Det är en anpassning till områden i Australien, Afrika och Sydamerika, där vattensamlingarna försvinner när det är torrt. Då kan fiskarna kravla över land för att hitta nya vattensamlingar.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hej jag undrar hur kan det komma sig att 1l vatten väger mer än 1l linolja? Jag tycker att oljan borde vara tyngre.

  Hej Ebba Detta beror på att vattnet har en högre densitet än oljan, man kan ofta se hur oljan flyter ovanpå vattnet.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Varför i Sverige finns bara 5% salt i vatten och andra länder har mer?

  Hej Omid Jag förstår inte riktigt vad du menar. Salthalten i Östersjön ligger på 6-8 promille i ytvattnet och 11-20 promille i bottenvattnet.Detta beror på att Östersjön är en blandning av salt Atlantvatten, som strömmat in genom de danska sunden, och sött vatten från Bottniska vikens älvar och alla andra floder och vattendrag som mynnar i området.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  jag undrar om haven blir alt saltare pga allt salt som floderna för in, men det är bara vatten som avdunstar.

  Hej Det är som du säger. Haven blir saltare på grund av att regnvatten som faller ner över land löser upp salter som finns i berg och marker som sedan rinner ut i haven via sjöar och floder. Avdunstningen kan också påverka salthalten. Sen tillkommer det salter från botten på haven och från vulkanutbrott som sker på havsbottnar. Men salthalten ökar otroligt sakta, så det kommer att ta lång tid innan haven blir märkbart saltare.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hej! Jag har ett grupparbete på NO:n och min grupp arbetar med vattenkraft och vi har delat upp vad vi ska arbeta med i våran grupp och jag ska arbeta om resurser och konstruktion. Då är frågan, Vad har man för resurser och

  Hej Mitt tips är att du vänder dig till ett företag som jobbar med vattenkraft, du hittar säkert bra information hos t.ex. Vattenfall. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur mycket vatten använder en människa i snitt varje dag?

  Hej tea En genomsnittlig svensk använder mellan 150-200 liter vatten under ett dygn.Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur påverkas Sverige av vattenbristen i andra länder? (till So projekt)

  Hej Ida Det är svårt att besvara, men tillgången på grödor, frukt och grönsaker som odlas i länder med vattenbrist påverkas. Hälsningar från Professor Vatten
 • Publicerad 2016-06-22 15:48

  Hur förnyar man vattenkraftverk?

  Hej Emma Om du frågar efter hur vattenkraft är förnyelsebar beror det på att man utnyttjar vattnets förflyttning, vilket är en naturligt pågående process. Hälsningar från Professor Vatten