Om UVC

Målet med UVC är att utgöra ett nationellt ledande centrum för vattenforskning.

Programmet ska:

  • Stimulera forskningssamarbetet över organisatoriska och vetenskapliga gränser för att därigenom stärka nytänkande, och främja en allsidig hantering av samhällets vattenfrågor
  • Förbättra samordningen av högre utbildning för att optimera kvalitet och effektivitet
  • Förmedla kontakter mellan universitet och myndigheter/organisationer som har behov av denna kompetens
  • Driva Professor Vatten, en internetbaserad frågelåda om vatten för barn och ungdomar

Organisation

Till programmet knyts ett programråd bestående av två ledamöter från UU:s teknisk-naturvetenskapliga fakultet, två ledamöter från SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap efter förslag från respektive prefekter/sektionsledare vid Mark och Miljö, Vatten och Miljö, Limnologen och LUVAL. Programdirektören föreslås av programrådet. Programrådet beslutar vilka övriga myndigheter och organisationer som skall ingå i UVC:s kontaktnät. Till UVC hör även en referensgrupp som idag består av Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län, Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala Vatten och Institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Vi driver även sidan Professor Vatten som riktar sig till elever, pedagoger och andra som är nyfikna på frågor som berör vatten. Vill man träffa Professor Vatten live kan man hålla utkik på SciFestVärldsvattendagen eller Geologins dag när vi brukar vara engagerade i olika evenemang. Har du en fråga om vatten? Skicka den till Professor Vatten!