Aktiviteter 2019

Kommande aktiviteter

2019-06-11: Temasaminarium - Uppsalas grundvatten

Uppsala Vattencentrum (UVC) bjuder in till ett temaseminarium om Uppsalas grundvatten. Den riktar sig både till forskare men också till intressenter inom myndigheter, företag eller politik.

Plats och tid: Geocentrum, Uppsala universitet, Villavägen 16. 11 juni, 9.15-12:30

Schema och inforamtion om bokning


2019-03-07/08/09 - SciFest

Under torsdag och fredag kommer Professor vatten att ha en workshop med roliga vattenexperiment för elever i mellanstadiet. På lördag öppnar SciFest för allmänheten, så kom gärna förbi och lär er mer om vatten! 

Tidigare aktiviteter

2018-06-14 - UVC-CNDS Symposium om torka 14:e juni på Uppsala Universitet

UVC inbjuder, i samverkan med CNDS, till ett symposium om torka på Uppsala Universitet. 

Plats: Uppsala University, Geocentrum (Hambergsalen)
Dag och tid: 14:e juni 14-16

Hösten 2018 - Temaseminarium om våtmarker/extremer/hög- och lågflöden.
Plats: SLU
Dag: november 2018.

2018-03-08/09/10 - SciFest

Professor Vatten deltog vid vetenskapsfestivalen SciFest, riktad mot skolor och allmänhet. Under torsdagen och fredagen genomförde Professor Vatten en mycket populär workshop för mellanstadieklasser, där eleverna fick prova på spännande vattenexperiment och lära sig mer om vatten. Professor Vatten genomförde 5 workshops vardera dagen - och alla var fullbokade! Under lördagen öppnade SciFest för allmänheten, som då kunde komma förbi Professor Vattens monter för att experimentera med, och ställa kluriga frågor om, vatten!

2017-09-11 - 2017-10-11 Vattnet kommer

11 september – 11 oktober 2017: Professor Vatten medverkar på utställningen ”Vattnet kommer” på Campus Ultuna, Uppsala.

https://www.slu.se/ew-kalender/2017/9/vattnet-kommer/

2017-06-07: The 1st Uppsala Water Centre Mini Symposium for Young Researchers

Omkring 30 doktorander, post-docs m.fl. samlades för UVCs första minisymposium. Programmet inkluderade posterpresentationer, diskussioner om forskningssamarbeten och framtida symposier samt mingel.

2017-05-09: Temaseminarium - "Bra hagar för hästen och miljön"

"Det finns ungefär 350 000 hästar i Sverige idag. Merparten av dem hålls tätortsnära, där utrymmet för rasthagar kan vara begränsat. Leriga och upptrampade hästhagar är ett problem både för miljön och för hästens hälsa. Det som är bra för miljön är oftast också bra för hästen. En anpassad foderstat kan reducera fosforläckaget och minska risken för att hästen blir fet.  Mockning av djurtäta hagar minskar såväl parasitrycket som växtnäringsläckaget. Torra hagar ger bättre hovhälsa, renare hästar samt minskar risken för växtnäringsläckage.

Temaseminariet kommer belysa vilka problem som uppstår med söndertrampade och leriga hästhagar. Därefter inbjuder vi till diskussion i mindre grupper om på vilket sätt man kan förbättra rasthagarnas utformning och funktion. Vad är en rimlig förväntan och vad är ett rimligt ansvar att lägga på hästägaren, markägaren respektive kommunen? Vilka är utmaningarna för att miljöanpassa rasthagarna och hur överbryggar vi dem?

Med den här dagen vill vi bidra till att frågan om hästhagars påverkan på växtnäringsläckaget diskuteras med det konstruktiva syftet att det finns goda effekter att vinna med åtgärder, både för hästens hälsa och för miljön."

Seminariet blev mycket uppskattat. Här finns alla presentationer:

Mer info och tillgång till videoinspelning från seminariet kan fås från Elin Widén Nilsson (elin.widen@slu.se, 018-67 30 37). 

Seminariet resulterade också i ett nummer av "Praktiska råd" från Greppa näringen.

2017-02-17: Sensor workshop

Workshop om sensorer för hög frekvet vattenkvalitetsövervakning och monitoring.

17:e februari 2017

Plats: SLU, Ultuna, MVM‐huset, Biosfären (B2069). Lennart Hjelms väg 9 (http://kartor.eniro.se/m/wMUcZ)

Syftet med workshopen var att:

‐ Dela bra och dåliga erfarenheter av att använda vattenkvalitetssensorer i fält

‐ Diskutera nya teknologiska lösningar och deras möjligheter 

‐ Initiera samverkan och samarbeten 

Schedule 

2017-01-13: "Under the ice"

Datum och plats:

"Under the ice 2017", 13/1 18:00, Festsalen, EBC.

Syfte

Syfte med Vattenfest 2017 - "Under the ice" var att ökar institutionsöverskridande forskningssamarbete igenom att ger forskare och anställda från alla fyra avdelningar som ingår i UVC möjlighet att knyta kontakter och prata om deras forskning och forskningsprojekt.

Resultat av utvärderingen av "under the ice"